Grupos políticos intolerantes e truculentos chegam a SGO grupo de MBL